Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2012

01 - ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣPicture
Picture

Picture

Μόριο

Το μόριο είναι το μικρότερο σωματίδιο της ύλης που διατηρεί τις ιδιότητες του σώματος στο οποίο ανήκει.
Picture

Η ζάχαρη είναι γλυκιά.
Το ίδιο και το μόριο της, αν μπορούσαμε να το απομονώσουμε.
Picture

Picture

Άτομο

Τα μόρια αποτελούνται από ακόμα μικρότερα σωματίδια, τα άτομα. Άτομο είναι το μικρότερο σωματίδιο της ύλης
που μπορεί να συνδυαστεί με άλλα άτομα και να σχηματίσει μόρια.
Τα άτομα αποτελούνται από ακόμα μικρότερα σωματίδια, τα πρωτόνια, τα νετρόνια και τα ηλεκτρόνια.
Picture
Τα πρωτόνια και τα νετρόνια αποτελούνται και αυτά από μικρότερα σωματίδια, τα κουάρκ.
Picture

Picture

Στοιχεία & χημικές ενώσεις

Στοιχεία ονομάζονται τα υλικά σώματα που τα μόρια τους αποτελούνται από ένα μόνο είδος ατόμων.
Picture
Κάθε άτομο στοιχείου συμβολίζεται με ένα ή δύο γράμματα.

Picture

Στο συμβολισμό του μορίου του στοιχείου, το σύμβολο έχει ένα δείκτη που δείχνει πόσα άτομα αποτελούν το μόριο.

Picture
αναπαράσταση του μορίου
του υδρογόνου με μοντέλο
Picture

Χημικές ενώσεις ονομάζονται τα υλικά σώματα τα οποία αποτελούνται από άτομα διαφορετικού είδους.
Picture

διοξείδιο του άνθρακα
Picture
Picture
αμμωνία
Picture
Picture

Picture

πηγές:
http://eclass31.weebly.com/upsilonlambdaiotakappa940-sigma974mualphataualpha.html#.UFtMTrIaMVc
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSDIM-E107/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE/kefalaio_1.pdfΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου