Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 9

α) ΘΕΩΡΙΑ

Η πρόταση είναι ένα σύνολο λέξεων τοποθετημένο σε κατάλληλη σειρά ώστε να δηλώνει ένα συγκεκριμένο νόημα.
  • Όταν το νόημα είναι ολοκληρωμένο, δηλαδή όταν μια πρόταση μπορεί να σταθεί μόνη της στο λόγο, τότε λέμε ότι η πρόταση είναι ανεξάρτητη ή κύρια.
      Το διάβασμα είναι μια χρήσιμη και πολύτιμη συνήθεια. - ανεξάρτητη πρόταση
  • Όταν το νόημα δεν είναι ολοκληρωμένο, δηλαδή η πρόταση δεν μπορεί να σταθεί μόνη της στο λόγο, τότε λέμε ότι η πρόταση είναι εξαρτημένη ή δευτερεύουσα πρόταση. Η εξαρτημένη πρόταση χρησιμεύει για να προσδιορίσει μια άλλη πρόταση ή έναν όρο της πρότασης.
       Το διάβασμα είναι μια χρήσιμη και πολύτιμη συνήθεια, γιατί εξασκεί το μυαλό. - εξαρτημένη πρόταση
Μια εξαρτημένη πρόταση, ανάλογα με τη σημασία της, είναι χρονικήτελικήαποτελεσματική (συμπερασματική), αναφορική,αιτιολογικήειδικήενδοιαστική (διστακτική), εναντιωματικήυποθετικήπλάγια ερωτηματικήβουλητική.

Οι ανεξάρτητες προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους συμπλεκτικούς, αντιθετικούς, διαχωριστικούς και η σύνδεση αυτή λέγεται παρατακτική.

Η εξαρτημένη πρόταση συνδέεται με την πρόταση που προσδιορίζει με έναν από τους υποτακτικούς συνδέσμους (αιτιολογικούς, χρονικούς κτλ.) ή με αναφορική αντωνυμία κτλ. και η σύνδεση αυτή λέγεται υποτακτική.
Μερικές φορές συνδέουμε προτάσεις ή τους όρους μιας πρότασης με κόμμα (,) χωρίς να χρησιμοποιούμε το σύνδεσμο "και". Αυτό το λέμε ασύνδετο σχήμα.
Picture
Α: Ανεξάρτητη ή Κύρια πρόταση - Ε: Εξαρτημένη ή Δευτερεύουσα πρόταση

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Picture

Επίθετο "πολύς¨
Picture
* Το «πολύ» είναι επίρρημα όταν συνοδεύει ένα ρήμα, επίρρημα ή επίθετο.
Π.χ.: Βρέχει πολύ. Είναι πολύ καλή. Χτύπησε πολύ άσχημα.

* Είναι επίθετο όταν συνοδεύει και προσδιορίζει ένα ουσιαστικό.
Π.χ.: Κάνει πολύ κρύο.
Picture
ΣΎΝΘΕΣΗ ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΗ ΛΕΞΗ "ΣΥΝ"
Picture

Picture
αναδημοσίευση από eclass

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ
Η ονοματική φράση έχει το ουσιαστικό:
π.χ. Το κλείσιμο του σχολείου.
Στη ρηματική φράση τη θέση του ουσιαστικού παίρνει το αντίστοιχο ρήμα:
π.χ. Κλείνει το σχολείο.

β) ΑΣΚΗΣΕΙΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου